فرهنگ آپارتمان نشینی

به دلیل رشد جمعیت و عدم توانایی گسترش امکانات شهری، ساخت‌وسازهای عمودی افزایش یافت تا به نحوی پاسخگوی نیاز قشر جدید باشد. آپارتمان‌نشینی ابتدا در شهرهای بزرگ به وجود آمد و پس از آن شاهد رشد چشمگیر آپارتمان‌نشینی در سایر شهرها و حتی روستاها هستیم.  فضای نوساز، امکانات بیشتر و قیمت کمتر باعث شد تا …
ادامه ی نوشته فرهنگ آپارتمان نشینی

فرزندخوانده

در ذات همه ی ما تمایل به مراقبت و حمایت وجود دارد. نمونه بارز آن همین نگه داری از گل ها، حیوانات خانگی یا فرزندان است. انسان ها در سنین و شرایط مختلفی این نیاز را در خود احساس می کنند تا باید توسط چتری حمایتی برای سایرین، تغییری در زندگیشان لحاظ کنند. غیر مستقیم …
ادامه ی نوشته فرزندخوانده