لزومی ندارد به هر چیزی واکنش نشان دهید.

انسان‌ها اخلاق، علایق و شرایط مختلفی دارند که آنها را از هم متمایز می‌کند. خوب است بدانیم همان گونه که بسیاری از خصایص و اعمال اطرافیان برای ما قابل قبول نیست، متقابلاً بسیاری از کارهایی که ما عادت وار انجام می‌دهیم یا نیکو می‌پنداریم نیز در نظر آنها پسندیده جلوه نخواهد کرد. همین تفاوت سلیقه …
ادامه ی نوشته لزومی ندارد به هر چیزی واکنش نشان دهید.