مقایسه مخرب نویسندگان تازه کار

همه‌ی ما از کودکی داستان‌های فراوانی شنیده‌ایم و زمانی که به مهارت خواندن دست یافتیم، به تدریج داستان‌های متفاوتی خواندیم. معمولاً کتاب‌ها یا بر اساس شناخت ما از علایق خودمان یا بر اساس نیاز و یا به پیشنهاد اطرافیان انتخاب شده است. در ادبیات داستانی تعدادی از کتاب‌ها هستند که به دلیل قدمتشان، نام نویسنده …
ادامه ی نوشته مقایسه مخرب نویسندگان تازه کار