راجع به چی بنویسم؟

مطمئناً برای شما هم پیش آمده که بخواهید چیزی بنویسید اما ندانید در رابطه با چه چیزی بنویسید یا از کجا شروع کنید. موضوعاتی که پیش‌تر نوشته‌اید دیگر ملال‌آور شده‌اند یا احساس می‌کنید ایده و حرف جدیدی برای گفتن ندارید. آیا از نوشتن دست می‌کشید تا ایده‌ی جدید و نابی به ذهنتان برسد؟ من با …
ادامه ی نوشته راجع به چی بنویسم؟