تفاوت مونولوگ و دیالوگ

مونولوگ به تک‌گویی‌های یک شخص در ادبیات داستانی یا هنرهای نمایشی گفته می‌شود اما دیالوگ به گفتگویی که بین دو و یا چند نفر صورت می‌گیرد گفته می‌شود. در مونولوگ میزان و نوع اطلاعاتی که به خواننده داده می‌شود قابل تعیین است درحالی که در دیالوگ امکان دارد یکی از طرفین از بحث خارج شود …
ادامه ی نوشته تفاوت مونولوگ و دیالوگ