برای تغییر دادن کسی اصرار نکنید

پس از فوت پدربزرگم، روحیهٔ مادربزرگم به یک باره خراب شد و از آنجایی که از درد پا رنج می‌برد، این دو علت را به یکدیگر گره زد تا دیگر برای هیچ امر غیر ضروری از منزل بیرون نرود. تعداد خروج او از خانه ماه به ماه و سال به سال کمتر و کمتر می‌شد …
ادامه ی نوشته برای تغییر دادن کسی اصرار نکنید

پیروزی به چه قیمتی

پیش‌تر که نوجوانی دبیرستانی بودم، زمانی که بحثی درمی‌گرفت برایم اهمیتی نداشت شخص مقابل چه جایگاهی دارد و آیا حق با او است یا خیر. در طی مشاجره تمام حواسم پی یافتن جملاتی بود که مرا فاتح این میدان نبرد کند؛ جملاتی منطقی یا غیرمنطقی تفاوتی نداشت. مهم این بود که حرف خودم را به …
ادامه ی نوشته پیروزی به چه قیمتی