چرا باید دیالوگ بنویسیم؟

فرض کنید کتابی قطور را ورق می‌زنید که سطر به سطر آن مملو از کلمات است. چقدر برای خواندن آن ترغیب می‌شوید؟ به‌شخصه دست‌هایم سست می‌شوند و اگر خواندن آن کتاب ضرورتی نداشته باشد آن را کنار می‌گذارم تا کتابی دیگر بردارم؛ کتابی که دست کم در چند صفحه‌اش فضای خالی به چشم بخورد یا …
ادامه ی نوشته چرا باید دیالوگ بنویسیم؟