لیستی از امور

برای یادگیری نویسندگی در چند دورهٔ مختلف شرکت کرده بودم و به طبع باید تمریناتی را که ارائه می‌شد انجام می‌دادم. گاهی اوقات به دلیل ضیق وقت و یا دشوار بودن تمرین انجام آن را به زمان دیگری موکول می‌کردم یا به کلی کاری را از یاد می‌بردم. به توصیهٔ استادم از شب قبل کارهای …
ادامه ی نوشته لیستی از امور