لزوم مرور یک کتاب برای درک عمیق تر

همه‌ی دوستداران کتاب تمایل دارند مجموعه‌ای کامل و ارزشمند از آثار برجسته و مختلف داشته باشند تا نام هر کتابی را که می‌شنوند با خود بگویند من این را خوانده‌ام و به راحتی بتوانند خلاصه‌ی آن را از ذهن بگذرانند. اما آیا این تعدد کتاب‌های خوانده می‌تواند تضمینی برای افزایش آگاهی و اطلاعات فرد باشد؟ …
ادامه ی نوشته لزوم مرور یک کتاب برای درک عمیق تر