اهمیت مهارت گوش دادن برای یک نویسنده

یک نویسنده علاوه بر مطالعه، تمرین نوشتن، شرکت در کلاس‌های آموزشی و راهکارهایی که موجب ترقی او می‌شود باید شنونده خوبی نیز باشد. اغلب افراد هنگام گفت‌وگو در عوض اینکه به صحبت‌های طرف مقابل توجه کنند در فکر یافتن پاسخ هستند. بی آنکه بخواهند ابتدا تمام حواس خود را منعطف به عرایض گوینده کنند بیشتر …
ادامه ی نوشته اهمیت مهارت گوش دادن برای یک نویسنده