عکس‌ها واقعی نیستند

– اینجارو نگاه کنید. همگی لبخند بزنید. بیشتر بخندید. خوبه. چقدر این مونولوگ آشناست، نه؟ بی تردید اولین تصویری که مجسم کردید صحنهٔ عکاسی و ژست گرفتن چند نفر جلوی دوربین بود. تصویری که برای یادگاری ثبت می‌شود اما همیشه واقعی نیست؛ البته این روزها بیشتر. این روزها در میان آشوب‌ها و کمبودها، غصه‌ها و …
ادامه ی نوشته عکس‌ها واقعی نیستند