برای پرداختن به علاقه‌ات وقت بدزد

گاهی اوقات در طی صحبت با افرادی می‌شنوم که با حسرت از یک علاقه شخصی در زمینه کاری یاد می‌کنند. علاقه‌ای که فرصت پرداخت به آن یا پیش نیامده یا نیمه کاره رها شده و یا حالا دیگر با گذشت زمان آن موقعیت از دست رفته است و در پاسخ به سؤالم در رابطه با …
ادامه ی نوشته برای پرداختن به علاقه‌ات وقت بدزد

نتیجه نحوه استفاده تو از زمان

تا پیش از جدی شدن فرایند نویسندگی‌ام، هر ساعتی از شبانه روز که احساس خستگی داشتم می‌خوابیدم، صبح‌ها که درست‌تر است که بگویم ظهرها از خواب برمی‌خواستم و تا ساعاتی توی فضای مجازی پرسه می‌زدم. مدام از دیگران می‌خواستم دیدار حضوری داشته باشیم و به هیچ تفریحی نه نمی‌گفتم. اما پس از جدی شدن تصمیمم …
ادامه ی نوشته نتیجه نحوه استفاده تو از زمان