رونویسی از متن‌های خوب

یکی از مؤثرترین راه‌های یادگیری نویسندگی رونویسی است؛ به این معنی که از روی نثر، شعر، جستار ، رمان و یا هر نوع متنی بنویسید. درست مانند مشق نوشتن دوران مدرسه. با این تفاوت که در آن زمان وادار بودید تا هرآنچه را که به شما گفته‌اند رونویسی کنید اما حالا دستتان برای انتخاب متن …
ادامه ی نوشته رونویسی از متن‌های خوب