متن روان یا سخت

اوایل دوست داشتم کتابی که برای مطالعه انتخاب می‌کنم در حدی روان باشد که سرعت دلخواهم را برای مطالعه حفظ کنم. اگر به کلمات ناآشنا برمی‌خوردم بی تفاوت از کنارشان می‌گذشتم و سعی می‌کردم یکی از معانی احتمالی را برای درک مفهوم برگزینم و بعد به خواندن ادامه می‌دادم. اما از یک جایی به بعد …
ادامه ی نوشته متن روان یا سخت

دایره واژگان غنی برای نویسنده

هر انسانی و به خصوص یک نویسنده، برای آن که بتواند بهتر ارتباط برقرار کند، بهتر تصمیم بگیرد، راحتت تر متقاعد کند و زودتر به مقصود خود برسد نیاز به دایره واژگانی غنی دارد. همان‌طور که یک مهندس با انواع متریال و ابزارهای مختلف آشنایی دارد اما ساختمان‌هایش را با توجه به هدف‌های مختلف (تجاری، …
ادامه ی نوشته دایره واژگان غنی برای نویسنده