برای تغییر دادن کسی اصرار نکنید

پس از فوت پدربزرگم، روحیهٔ مادربزرگم به یک باره خراب شد و از آنجایی که از درد پا رنج می‌برد، این دو علت را به یکدیگر گره زد تا دیگر برای هیچ امر غیر ضروری از منزل بیرون نرود. تعداد خروج او از خانه ماه به ماه و سال به سال کمتر و کمتر می‌شد …
ادامه ی نوشته برای تغییر دادن کسی اصرار نکنید