بهای آموزش

دورهٔ مقدماتی خیاطی را با موفقیت گذرانده بودم اما هنوز آمادگی ورود به بازار کار را نداشتم. تا آن روز نهایتاً دو یا سه تا لباس دوخته بودم و تمامی تمریناتم محدود به لباس‌هایی می‌شد که مناسب یک عروسک کوچک بود. بدون تجربه نمی‌توانستم ریسک کنم و پارچه و اعتمادی که مشتریان احتمالی به من …
ادامه ی نوشته بهای آموزش