بررسی کار رقبا

پیجی کاری راه اندازی کرده بودم که در آن محصولاتی را برای فروش عرضه می‌کردم. در ماه‌های اول هیچ غریبه‌ای به من اعتماد نکرده بود و تنها فروشم مربوط به دوستان و آشنایان خلاصه می‌شد. هر چندروز یک بار به پیج تعدادی از رقبا سری می‌زدم و از افزایش تعداد دنبال کننده‌هایشان کفری می‌شدم چون …
ادامه ی نوشته بررسی کار رقبا