اعلام عمومی برای انجام کار

گاهی اوقات انجام کاری را مدام به تعویق می‌اندازیم در حالی که می‌دانیم مسئولیت انجام آن وظیفه بر عهده ماست و دیر یا زود باید دست به کار شویم. هرچه تعلل بیشتری می‌کنیم کار دشوارتر به نظر می‌رسد اما نمی‌توانیم نه آن را حذف کنیم و نه به پایان برسانیم. یکی از ترفندهایی که من …
ادامه ی نوشته اعلام عمومی برای انجام کار