کتاب خواندن از روی علاقه

بارها برایم پیش آمده که با معرفی و تشویق اطرافیان ترغیب شدم تا کتابی را بخوانم اما بعد که چند صفحه‌ای خواندم متوجه شدم که موضوع جذابیت لازم را برایم ندارد، اطلاعات کتاب تکراری یا ناکافی است یا در نظر من آن‌قدر شایسته تعریف و تمجید نیست و توی ذوقم خورد. گاهی سعی می‌کردم هرطور …
ادامه ی نوشته کتاب خواندن از روی علاقه