اول خان هفتم

برای شما هم پیش آمده وقتی لیست کارهای روزمره‌تان را نگاه می‌کنید روی یک گزینه مکث کنید، چهره‌تان درهم برود و از ذهنتان عبور کند که حواله‌اش کنید به انتهای روز؟ اگر این‌طور است باید بگویم پس دست به کار شوید. به جنگ غول مرحلهٔ آخر بروید و همین حالا کارش را تمام کنید. چون …
ادامه ی نوشته اول خان هفتم