می‌خوام نویسنده بشم

مطمئناً برای شما هم پیش آمده که متنی بنویسید و بعد از منقلب شدن حالتان شگفت زده شوید یا بخواهید چیزی که توی ذهنتان هست را روی کاغذ بیاورید اما نتوانید و یا احساس کنید نوشتن سر کِیفتان می‌آورد و حقایقی در رابطه با خودتان کشف می‌کنید و یا از آن دسته آدم‌هایی باشید که …
ادامه ی نوشته می‌خوام نویسنده بشم