دست به کار شو

دوستی داشتم که هر زمان پای صحبت‌هایش می‌نشستی از برنامه‌هایش برای شروع کاری نو می‌گفت. در هر مکالمه جزئیات بیشتری مطرح می‌کرد اما هر بار که از او می‌پرسیدم چه زمانی شروع می‌کنی پاسخ می‌داد: ” هنوز آماده نیستم”. ماه‌ها به این منوال گذشت و او همچنان کاری از پیش نبرده بود. می‌دانستم اگر دست …
ادامه ی نوشته دست به کار شو