معجزه ی طبیعت

گاهی اوقات باید از تکنولوژی و هیاهوی جمعیت دور شوی و بروی به دل طبیعت. تا جایی که تلفن همراهت از دسترس خارج شود، زرق و برق مغازه ها چشمت را نگیرد، از گوشه و کنار اخبار بد به گوشت نرسد و کارهای تمام نشدنی روزمره دستشان به تو نرسد. گاهی باید بروی جایی که …
ادامه ی نوشته معجزه ی طبیعت