در رویا زندگی نکن

آشنایی داشتم که ادعا می‌کرد به بازیگری علاقه‌مند است اما در عمل اقدامی برای آن نمی‌کرد. نه کتاب می‌خواند، نه فیلم خاصی می‌دید و نه در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کرد. تنها کاری که صورت می‌داد رؤیاپردازی در زمانی بود که بازیگر شده است. مدام از لذت دستمزدهای آن‌چنانی‌اش، لباس‌هایی که نپوشیده هدیه خواهد داد، رفاقت …
ادامه ی نوشته در رویا زندگی نکن