برای کارهایت ضرب‌الاجل تعیین کن

اغلب ما وقتی بدانیم هنوز فرصت زیادی برای انجام کاری باقی مانده، معمولاً به راحتی آن را به تعویق می‌اندازیم و زمانی به خودمان می‌آییم که فرصت چندانی باقی نمانده. آن‌وقت ساعات متمادی با اضطراب ناشی از عدم اطمینان از به سرانجام رساندن به موقع کار، سعی می‌کنیم کار را به پایان برسانیم. گاهی موفق …
ادامه ی نوشته برای کارهایت ضرب‌الاجل تعیین کن