ساعت خواب معین

شب‌هایی که برای دیدن فیلم یا گشت و گذار در فضای مجازی دیرتر به رخت خواب می‌رفتم، صبح روز بعد نمی‌توانستم به راحتی از جایم برخیزم و زمانی هم که از خواب برمی خواستم دیگر ساعات میانی روز بود و ناچاراً باید به پخت و پز و کارهای ضروری منزل می‌پرداختم. اگر عصر آن روز …
ادامه ی نوشته ساعت خواب معین