انواع زاویه دید در داستان

زاویه دید چیست؟ زاویه دید یعنی خواننده حوادث داستان را از چشم چه کسی ببیند و یا به عبارتی مشخص می‌کند چه کسی داستان را برای خواننده می‌گوید. هر داستان زاویه دید خاصی را می‌طلبد و نویسنده پیش از شروع داستان نویسی باید نوع زاویه دید مناسبش را پیدا کند و سپس اقدام به نوشتن …
ادامه ی نوشته انواع زاویه دید در داستان