رویاپردازی راجع به نتیجه ممنوع

بارها پیش آمده بود که پیش از شروع کسب و کاری در رابطه با آینده شغلی و درآمد احتمالی‌اش رویاپردازی می‌کردم. پیشرفت خودم را حتمی می‌دیدم چون بر این باور بودم در زمینه‌های مختلف تمام تحقیقات لازم را انجام داده‌ام و به حد کافی سبک سنگین کرده‌ام. اما همین که مدتی می‌گذشت و نتیجه‌ی مورد …
ادامه ی نوشته رویاپردازی راجع به نتیجه ممنوع

در رویا زندگی نکن

آشنایی داشتم که ادعا می‌کرد به بازیگری علاقه‌مند است اما در عمل اقدامی برای آن نمی‌کرد. نه کتاب می‌خواند، نه فیلم خاصی می‌دید و نه در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کرد. تنها کاری که صورت می‌داد رؤیاپردازی در زمانی بود که بازیگر شده است. مدام از لذت دستمزدهای آن‌چنانی‌اش، لباس‌هایی که نپوشیده هدیه خواهد داد، رفاقت …
ادامه ی نوشته در رویا زندگی نکن