چرا باید دیالوگ بنویسیم؟

فرض کنید کتابی قطور را ورق می‌زنید که سطر به سطر آن مملو از کلمات است. چقدر برای خواندن آن ترغیب می‌شوید؟ به‌شخصه دست‌هایم سست می‌شوند و اگر خواندن آن کتاب ضرورتی نداشته باشد آن را کنار می‌گذارم تا کتابی دیگر بردارم؛ کتابی که دست کم در چند صفحه‌اش فضای خالی به چشم بخورد یا …
ادامه ی نوشته چرا باید دیالوگ بنویسیم؟

تفاوت مونولوگ و دیالوگ

مونولوگ به تک‌گویی‌های یک شخص در ادبیات داستانی یا هنرهای نمایشی گفته می‌شود اما دیالوگ به گفتگویی که بین دو و یا چند نفر صورت می‌گیرد گفته می‌شود. در مونولوگ میزان و نوع اطلاعاتی که به خواننده داده می‌شود قابل تعیین است درحالی که در دیالوگ امکان دارد یکی از طرفین از بحث خارج شود …
ادامه ی نوشته تفاوت مونولوگ و دیالوگ