بگویید نه!

به من یک پیشنهاد همکاری شده بود؛ از طرف یکی از مؤسسات فعال در حیطهٔ کسب و کار. دنبال نویسنده‌ای بودند که در زمینه‌ای مالی پیشنهاداتی ارائه کند که کاربردی و واقعی باشد، روزانه چندین مطلب منتشر نماید و به نحوی بازاریابی کند. در ابتدا برای پذیرفتن این پیشنهاد وسوسه شده بودم. دوست نداشتم اعتراف …
ادامه ی نوشته بگویید نه!

ساعت خواب معین

شب‌هایی که برای دیدن فیلم یا گشت و گذار در فضای مجازی دیرتر به رخت خواب می‌رفتم، صبح روز بعد نمی‌توانستم به راحتی از جایم برخیزم و زمانی هم که از خواب برمی خواستم دیگر ساعات میانی روز بود و ناچاراً باید به پخت و پز و کارهای ضروری منزل می‌پرداختم. اگر عصر آن روز …
ادامه ی نوشته ساعت خواب معین