برای تشویق خودت هدیه بخر

گاهی برای انجام تمرینات و نوشتن برخی متن‌ها سخت پشت میز کارم دوام می‌آوردم. مدام به بهانه‌های مختلف از جایم برمی خواستم تا کارهایی غیرضروری انجام دهم، اما همین که دوام می‌آوردم و چه بسا متنی بسیار خام دستانه می‌نوشتم، برایم ارزش داشت؛ اینکه سرانجام توانسته بودم بر تنبلی‌ام غلبه کنم. من هر زمان که …
ادامه ی نوشته برای تشویق خودت هدیه بخر

نشون بده جدی هستی

روزی در طی صحبتم با مشاور، از عدم درک و اجازهٔ خانواده‌ام در عملی کردن تصمیماتم می‌گفتم که با یک جواب کوتاه شوکه‌ام کرد؛ “شاید بهشون نشون ندادی که جدی هستی” و راست می‌گفت. اعمال من نشانگر جدیت و قاطعیتم در تصمیمی که گرفتم نبود. من ارادهٔ انجام آن کارها و جدیتی که برای رسیدن …
ادامه ی نوشته نشون بده جدی هستی