بازنویسی متن

اغلب اوقات پیش‌نویس اولیه‌ام با متنی که در انتها منتشر می‌کنم از زمین تا آسمان تفاوت دارد. در پیش نویس اولیه با سرعت تمام هر آنچه را که به ذهنم می‌رسد یادداشت می‌کنم. حین نوشتن به غلط املایی و جابه جایی جملات و یا یافتن کلمات مترادف فکر نمی‌کنم. فقط می‌خواهم آنچه را که در …
ادامه ی نوشته بازنویسی متن