برای پرداختن به علاقه‌ات وقت بدزد

گاهی اوقات در طی صحبت با افرادی می‌شنوم که با حسرت از یک علاقه شخصی در زمینه کاری یاد می‌کنند. علاقه‌ای که فرصت پرداخت به آن یا پیش نیامده یا نیمه کاره رها شده و یا حالا دیگر با گذشت زمان آن موقعیت از دست رفته است و در پاسخ به سؤالم در رابطه با …
ادامه ی نوشته برای پرداختن به علاقه‌ات وقت بدزد