متن روان یا سخت

اوایل دوست داشتم کتابی که برای مطالعه انتخاب می‌کنم در حدی روان باشد که سرعت دلخواهم را برای مطالعه حفظ کنم. اگر به کلمات ناآشنا برمی‌خوردم بی تفاوت از کنارشان می‌گذشتم و سعی می‌کردم یکی از معانی احتمالی را برای درک مفهوم برگزینم و بعد به خواندن ادامه می‌دادم. اما از یک جایی به بعد …
ادامه ی نوشته متن روان یا سخت

تفاوت مونولوگ و دیالوگ

مونولوگ به تک‌گویی‌های یک شخص در ادبیات داستانی یا هنرهای نمایشی گفته می‌شود اما دیالوگ به گفتگویی که بین دو و یا چند نفر صورت می‌گیرد گفته می‌شود. در مونولوگ میزان و نوع اطلاعاتی که به خواننده داده می‌شود قابل تعیین است درحالی که در دیالوگ امکان دارد یکی از طرفین از بحث خارج شود …
ادامه ی نوشته تفاوت مونولوگ و دیالوگ

تفاوت توصیف و گزارش در متن

نویسندگان تازه کار اغلب تفاوت توصیف و گزارش را نمی‌دانند و در نگارش داستان‌هایشان غالباً گزارش می‌کنند. همین امر باعث افت سطح کارشان می‌شود پس لازم دانستم تفاوت این دو را با تعریف و ارائه مثال بیان کنم: گزارش صرفاً ارائه اطلاعات به صورت مستقیم به مخاطب است اما توصیف نشان دادن اطلاعات و ارائه …
ادامه ی نوشته تفاوت توصیف و گزارش در متن

رونویسی از متن‌های خوب

یکی از مؤثرترین راه‌های یادگیری نویسندگی رونویسی است؛ به این معنی که از روی نثر، شعر، جستار ، رمان و یا هر نوع متنی بنویسید. درست مانند مشق نوشتن دوران مدرسه. با این تفاوت که در آن زمان وادار بودید تا هرآنچه را که به شما گفته‌اند رونویسی کنید اما حالا دستتان برای انتخاب متن …
ادامه ی نوشته رونویسی از متن‌های خوب